Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phú Đông - Tỉnh Tiền Giang             CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT: " Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh"                         "Tích cực hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022.

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 198 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
16/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 2-lượt Xem
15/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú Đông 3-lượt Xem
14/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú Đông 0-lượt Xem
13/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tân Phú Đông 5-lượt Xem
12/NQ-HDND 16-12-2022 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công huyện Tân Phú Đông năm 2023 4-lượt Xem
11/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Tân Phú Đông giai đoạn 2021 - 2025 2-lượt Xem
10/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công huyện Tân Phú Đông năm 2022 2-lượt Xem
09/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách huyện Tân Phú Đông năm 2023 1-lượt Xem
08/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Phú Đông năm 2023 4-lượt Xem
07/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 0-lượt Xem
06/NQ-HĐND 16-12-2022 Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 0-lượt Xem
01/2022/NĐ-CP 16-12-2022 Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 49/2010/NQ-HĐND ngày 20/12/2010 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú Đông 1-lượt Xem
52/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 0-lượt Xem
51/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm A, nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý 1-lượt Xem
50/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2023 0-lượt Xem
47/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2023 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
46/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết Thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2023 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
45/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết Thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025 2-lượt Xem
43/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về việc giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
42/NQ-HĐND 10-12-2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 3-lượt Xem

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 103
  Tổng lượt truy cập: 593825