Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

Huyện Tân Phú Đông tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Huyện Tân Phú Đông tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

​ Ngày 23/8/2022, UBND huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; các ông Nguyễn Sỹ Hùng - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phụ trách huyện, Phan Vă...

Huyện Tân Phú Đông phối hợp tuyên truyền về Luật Hợp tác xã
Huyện Tân Phú Đông phối hợp tuyên truyền về Luật Hợp tác xã

​ Ngày 24/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Ban chỉ đạo Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện Tân Phú Đông phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyên truyền về Luật Hợp tác xã năm 2012. Tham dự có thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế t...

Huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư pháp 6 tháng đầu năm
Huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư pháp 6 tháng đầu năm

              Ngày 18/6, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có bà Nguyễn Thị Đang - Giám đốc Sở Tư phá...

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết