Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

Huyện TPĐ tăng cường công tác bảo vệ môi trường
Huyện TPĐ tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cơ quan ban ngành huyện, xã và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm  bằng nhiều phong trào hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần hỗ trợ thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

...

Huyện Tân Phú Đông tập huấn phân loại, thu gom, xử lý rác thải và hướng dẫn ủ phân compost cho hội viên phụ nữ
Huyện Tân Phú Đông tập huấn phân loại, thu gom, xử lý rác thải và hướng dẫn ủ phân compost cho hội viên phụ nữ

​ Hội LHPN huyện Tân Phú Đông vừa phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường tổ chức tập huấn phân loại, thu gom, xử lý rác thải và hướng dẫn kỹ thuật ủ rác hữu cơ làm phân compost cho hội viên phụ nữ 6 xã trên địa bàn huyện....

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết