Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Triển khai Thông báo kết luận của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Bí thư về công tác dân vận tại Huyện ủy Tân Phú Đông
24/09/2021 - Lượt xem: 63

Ngày 23/9/2021, đoàn kiểm tra số 205 của Tỉnh ủy do ông Đỗ Tấn Hùng-UVTVTU-Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã  đến triển khai Thông báo số 42 của Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 25 của BCHTW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đối với Ban thường vụ,  Bí thư và  Phó Bí thư Huyện ủy TPĐ.

Ảnh: Ông Đỗ Tấn Hùng-UVTVTU-Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

 

Theo kết luận cho thấy, trong thời gian qua, Ban thường vụ cũng như Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy Tân Phú Đông đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của TW và của Tỉnh ủy về công tác dân vận bằng các chương trình hành động cụ thể, sát với điều kiện tình hình thực tế của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt qui chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, duy trì họp định kỳ với Ban dân vận Huyện ủy , MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội để nắm tình hình nhân dân, nhằm định hướng và đề ra giải pháp thực hiện tốt công tác dân vận. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vê tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tình hình mới.

Đại diện các ban ngành đoàn thể tham gia phát biểu bàn giải pháp nâng cao kết quả thực hiện Nghị quyết 25 của BCHTW Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới

      Ông Bùi Thái Sơn-Bí thư Huyện ủy đã phát biểu tiếp thu những ý kiến kết luận của Tỉnh ủy về công tác dân vận, trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những khó khăn hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trọng tình hình mới, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng huyện TPĐ phát triển toàn diện, bền vững theo kế hoạch đề ra.

    Ông Đỗ Tấn Hùng-UVTVTU-Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy yêu cầu Ban thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy Tân Phú Đông tiếp tục vận dụng Thông báo kết luận của Tỉnh ủy vào thực tiễn công tác, tập trung củng cố, nâng chất hệ thống dân vận mặt trận các đoàn thể cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, tạo đồng thuận cao của người dân địa phương đối với các chương trình, dự án phát triển KTXH, góp phần xây dựng huyện Tân Phú Đông phát triển đúng hướng, toàn diện và bề vững trong thời gian tới./.  

                                                 Hữu Dư

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết