Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị cấp huyện; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn huyện Tân Phú Đông
13/09/2021 - Lượt xem: 24

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết