Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ người lao động gặp khó khăn không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
04/10/2021 - Lượt xem: 54

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết