Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Lịch công tác tuần 39
22/09/2020 - Lượt xem: 70

UBND HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN

VĂN PHÒNG

Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
21/9

08:00

Hội ý TT Huyện ủy- UBND huyện

CT, PCT.KT

 

PH HU

Thứ ba
22/9

07:30

Họp Ban thường vụ Huyện ủy

CT, PCT.KT

Theo giấy mời của Huyện ủy

PH HU

08:00

Hội thảo trực tuyến về phát triển chợ nông thôn gắn với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Phân công phòng KTHT

Theo giấy mời của UBND tỉnh

PH số 1

TTHN huyện

08:00

Tham dự Hội thảo lấy ý kiến Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Tiền Giang”

PCT.KT

Theo giấy mời của Sở Tài nguyên và Môi trường

TTHN huyện

Thứ tư
23/9

08:00

Họp bàn thống nhất giải quyết trường hợp ông Kéo xã Phú Tân

PCT.KT

Phòng TN&MT, Thanh tra huyện, Tư pháp, Công an huyện, UBND xã Phú Tân

PH số 1

13:30

Nghiệm thu bến phà Bến Lỡ

CT, PCT.KT

Phòng TC-KH, KT&HT, UBND xã Tân Thới

Tân Thới

Cả ngày

Tiếp công dân

CT

Theo lịch

Ban tiếp công dân

Thứ năm
24/9

08:00

Họp bàn giải quyết khó khăn trong xây dựng bãi rác tập trung

CT, PCT.KT

Phòng TN&MT, phòng TC-KH, UBND xã Phú Đông

PH số 1

13:30

Họp bàn giải pháp thi công Đường huyện 83C

CT,PCT.KT

Phòng KTHT, TNMT, VPĐKĐĐ, xã Tân Thạnh

PH số 1

Thứ sáu
25/9

07:30

Họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

CT, các PCT

Thành viên Ban chỉ đạo

PH số 2

13:30

Rà soát, điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn

CT, các PCT

Phòng TCKH, Chủ đầu tư, các xã

PH số 1

Thứ bảy
26/9

 

Trực trụ sở HĐND - UBND huyện: theo lịch trực tháng 9/2020

Trụ sở HĐND - UBND huyện

Chủ nhật

27/9

 

Trực trụ sở HĐND - UBND huyện: theo lịch trực tháng 9/2020

Trụ sở HĐND - UBND huyện

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết