Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kiểm soát thủ tục hành chính giúp ích người dân, doanh nghiệp
24/09/2021 - Lượt xem: 66

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tích cực triển khai thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Qua đó, cho thấy việc giải quyết thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện áp dụng nhiều giải pháp tích cực, có hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các xã đã tổ chức thực hiện tốt đối với quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, trong đó việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện thông qua 03 hình thức: tiếp nhận trực tuyến, tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa hoặc tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Tân Phú Đông tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tích hợp, kết nối lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nói chung và hồ sơ trực tuyến nói riêng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

Kết quả cho thấy hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn của các đơn vị, địa phương ít xảy ra, tỷ lệ không đáng kể, chủ yếu là do nguyên nhân khách quan. Tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được đề cao và thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện có giải quyết thủ tục hành chính đã niêm yết công khai thủ tục hành chính dưới 02 hình thức là: Bảng niêm yết tại Bộ phận một cửa và công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: http://tanphudong.tiengiang.gov.vn (chuyên mục “Thủ tục hành chính”). Đặc biệt, huyện Tân Phú Đông đang thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hay còn gọi là dịch vụ chứng thực điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc chứng thực điện tử các hồ sơ mang lại sự tiện lợi và hữu ích cho người dân, doanh nghiệp là chứng thực một lần sử dụng được nhiều lần trong các giao dịch sau này./.   

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết