Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức; công tác bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý; số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2019
13/09/2021 - Lượt xem: 28

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết