Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện ủy Tân Phú Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên
05/11/2021 - Lượt xem: 62

Ngày 4/11/2021, Huyện ủy TPĐ đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết số 22 của BCHTW Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Các đồng chí Bùi Thái Sơn-Bí thư Huyện ủy-CT UBND huyện, Võ Ngọc Chiến-Phó Bí thư Huyện ủy đã tham dự cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy và Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Ảnh: Ông Bùi Thái Sơn - Bí thư Huyện ủy-CT UBND huyện

trao giấy khen cho các tập thể chi, đảng bộ cơ sở.

Trong 10 năm qua (2010-2020), Huyện ủy TPĐ đã thành lập 12 chi bộ cơ sở, nâng 04 chi bộ cơ sở lên thành Đảng bộ cơ sở, nâng 01 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã lên thành chi bộ cơ sở, giải thể 02 chi bộ cơ sở, sáp nhập 02 chi bộ cơ sở. Tính chung toàn huyện hiện có 45 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 11 đảng bộ (6 xã, 05 cơ quan) và 34 chi bộ cơ sở.

Chú trọng việc kiện toàn, sắp xếp, hoàn thiện mô hình các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đã thành lập 03 chi bộ Trạm y tế xã, 04 chi bộ Trường mầm non, 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế và giải thể 06 chi bộ cơ quan xã, tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 87 chi bộ (trong đó có 35 chi bộ ấp), đến nay các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế 6 xã đều có chi bộ.

Hàng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp các ngành tiến hành khảo sát nguồn cảm tình Đảng trong đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, giáo viên, cán bộ y tế, các chi tổ, hội. Sau đó phối hợp với Trung tâm Chính trị mở lớp bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Đảng cho quần chúng, kết quả từ năm 2010 đến nay đã mở 19 lớp cảm tình Đảng, có 908 quần chúng tham dự. Qua xem xét, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuẩn y kết nạp được 904 đảng viên, trong đó có 422 đảng viên nữ, tỷ lệ 46,6%; đoàn viên ưu tú 707, chiếm 78,9%.

Phần lớn đảng viên mới kết nạp có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên là 545 đồng chí, chiếm 60,8%. Hầu hết, đảng viên mới kết nạp luôn thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, tích cực trong việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong sinh hoạt chi bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc củng cố, nâng chất các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có sự chuyển biến tích cực. Trong 10 năm qua, có 28 cơ sở đảng được đưa vào kế hoạch củng cố, nâng chất, bao gồm 12 đảng bộ và 16 chi bộ cơ sở. Đối với đảng ủy cơ sở đã củng cố, nâng chất 188 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, kết quả qua củng cố, nâng chất các cơ sở đảng yếu kém, hoàn thành nhiệm vụ nâng lên trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Dịp này, Huyện ủy Tân Phú Đông đã tặng giấy khen cho 9 tập thể chi, đảng bộ cơ sở đạt nhiều thành tích trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong 10 năm qua./.                    

                                                          Hữu Dư-Trung Đông                                    

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết