Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện TPĐ tăng cường công tác bảo vệ môi trường
07/06/2021 - Lượt xem: 28

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cơ quan ban ngành huyện, xã và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm  bằng nhiều phong trào hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần hỗ trợ thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Đoàn viên thanh niên huyện TPĐ ra quân lao động khai thông dòng chảy

kênh mương, bảo vệ môi trường nông thôn

 

Đối với huyện TPĐ, công tác bảo vệ môi trường luôn có tác động tích cực phát triển KTXH, nhất là bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần bảo vệ sản xuất và sinh hoạt đời sống của người dân.. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường ở địa phương, trong 06 tháng đầu năm 2021, mặt trận các đoàn thể tiếp tục chủ động phối hợp với các  ngành có chức năng ở huyện quan tâm công tác bảo vệ môi trường. Phối hợp triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trên về công tác bảo vệ môi trường sát với điều kiện, tình hình thực tế của huyện, có sự phối hợp giữa các đoàn thể như thanh niên, nông dân, phụ nữ… thực hiện các công trình phần việc như  khai thông dòng chảy kinh mương nội đồng, bảo vệ môi trường và bảo đảm nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Trong 6 tháng đầu năm, mặt trận các đoàn thể huyện, xã đã phối hợp tổ chức 5 đợt ra quân lao động, nạo vét kênh mương nội đồng, tổng chiều dài trên 3 km.

Tham gia phong trào chống rác thải nhựa do huyện phát động, UBMTTQVN và các đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của  cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về việc tham gia bảo vệ môi trường, thu gom bao gói thuốc BVTV đã qua sử dụng, không vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng, xuống lòng kênh rạch .v.v.. đã tác động tích cực đến nhận thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc bảo vệ môi trường. Rác thải sinh hoạt trong dân được thu gom đúng qui định, không để gây ô nhiễm môi trường.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, huyện TPĐ duy trì thực hiện 62 thùng rác cho các xã và 24 hố chứa gói thuốc BVTV sau sử dụng và được thu gom đúng theo qui định. Tăng cường công tác quản lý khai thác cát sông trên địa bàn huyện. Đã tổ chức 7 cuộc tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 02 vụ khai thác cát sông trái phép, xử phạt hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, các cơ quan ban ngành huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân áp dụng các mô hình sinh kế, bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trên huyện cù lao, thực hiện các mô hình tôm-lúa, tưới nhỏ giọt cho cây trồng .v.v..đồng thời phát động phong trào thu gom rác thải nhựa, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày đất ngập nước, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021.v.v..được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm 2021, nhất là hưởng ứng tháng hành động quốc gia về môi trường và ngày môi trường thế giới năm 2021, mặt trận các đoàn thể huyện tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể thiết thực, tập trung tuyên truyền các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, các cơ sơ sản xuất kinh doanh, vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp….tham gia bảo vệ môi trường, thu gom rác đúng qui định, tuyên truyền vận động, hướng dẫn mọi người thực hiện các qui định về phân loại, xử lý rác thải nguy hại trong nông nghiệp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần lập lại cảnh quang xanh-sạch-đẹp, phục vụ nhiệm vụ phát triển KTXH huyện nhà trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.

                                                                                     Hữu Dư

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết