Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư pháp 6 tháng đầu năm
18/06/2019 - Lượt xem: 241

       

      Ngày 18/6, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có bà Nguyễn Thị Đang - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã.

Ảnh: ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện  phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

         Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư pháp trên địa bàn huyện được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Tư pháp, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và sự phối hợp tốt của Mặt trận các đoàn thể xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó Luật phổ biến, Giáo dục pháp luật được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, củng cố, kiện toàn kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đưa pháp luật đi vào đời sống nhân dân. Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được cấp hằng năm tăng lên, góp phần phục vụ ngày càng hiệu quả cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên lĩnh vực tư pháp, phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện góp ý kịp thời các văn bản cấp trên, thực hiện cải cách hành chính, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, giải quyết kịp thời và đúng quy định hồ sơ lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu kịp thời cho Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, lãnh đạo phụ trách các xã để theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ.

       Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi thì các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện do kiêm nhiệm nhiều công việc nên đôi lúc chưa dự họp đầy đủ. Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, người dân địa phương tham gia lao động sản xuất hoặc đi làm ăn xa nên việc tập trung để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gặp nhiều khó khăn, công tác xã hội hóa nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật còn gặp nhiều khó khăn do cá nhân, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến công tác này, chưa tích cực tham gia hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật./.

Ngọc Thơ

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết