Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

​ Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 184 ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số...
​ Trong quí I/2022, UBND huyện Tân Phú Đông luôn quan tâm tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; UBND huyện đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước gắn với Tổng kết các chuyên đề thi đua, tại hội nghị này có 04 tập thể và 05 cá nhân được tặng Giấy khen vì có thà...
​ UBND huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022; Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huy...
​ Trong quí I/2022, UBND huyện Tân Phú Đông luôn quan tâm đến công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính. Ngay từ đầu năm UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào yêu nước gắn với tổng kết các chuyên đề thi đua; ban hành các văn bản như Kế hoạch phát động chuyên đề thi đ...
​ Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chính quyền số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2025, định hướng...
​ UBND huyện Tân Phú Đông vừa triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm tra công vụ và văn hóa công sở năm 2022 trên địa bàn huyện, nhằm nắm bắt kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, giải quyết hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, b...
​ Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; UBND huyện Tân Phú Đông vừa triển khai Kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện, nhằm cung cấp thông tin, t...
Xem thêm >>

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết