Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

​ Nhằm gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã với nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn phụ trách, lắng nghe, ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp về quản trị và hành chính công, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng và nâng cao sự hài l...
​ Ngày 10 tháng 3 năm 2023, UBND huyện Tân Phú Đông vừa triển khai Kế hoạch số 58/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện nhằm kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số tại các cơ quan, đơn vị, đánh giá nhữ...
​ UBND huyện Tân Phú Đông vừa ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công huyện Tân Phú Đông; gồm 17 thành viên, do ông Bùi Thái Sơn - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện làm T...
​ Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành...
​ Ngày 06 tháng 3 năm 2023, UBND huyện Tân Phú Đông ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn huyện; nhằm phát động phong trào thi đua để tạo động lực, thúc đẩy các ngành, các cấp triển khai thực hiện thắng lợi Kế hoạc...
​ Nhằm phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu trong quá trình t...
​ UBND huyện Tân Phú Đông vừa ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022; nhằm đề ra mục ti...
​ UBND huyện Tân Phú Đông vừa ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Tân Phú Đông....
Xem thêm >>

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết