Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Về việc xin ý kiến góp ý của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện lần III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trích yếu:Về việc xin ý kiến góp ý của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện lần III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tóm tắt:
Đơn vị: HUYEN TAN PHU DONG
Ngày bắt đầu: 19-10-2021 Ngày hết hạn: 20-10-2021

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết