Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Đóng góp dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nuwocs trên địa bàn huyện

Trích yếu:Đóng góp dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nuwocs trên địa bàn huyện
Tóm tắt:
Đơn vị: HUYEN TAN PHU DONG
Ngày bắt đầu: 08-10-2018 Ngày hết hạn: 18-10-2018

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết