Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo bãi bỏ quy chế làm việc, quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện

Trích yếu:Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo bãi bỏ quy chế làm việc, quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện
Tóm tắt:
Đơn vị: HUYEN TAN PHU DONG
Ngày bắt đầu: 28-08-2018 Ngày hết hạn: 28-09-2018

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết