Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Về việc xin ý kiến góp ý của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện lần III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày bắt đầu 19-10-2021 Ngày hết hạn 20-10-2021

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Góp ý Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uty dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày bắt đầu 12-11-2019 Ngày hết hạn 15-11-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp dự thảo về Đề án giảm nghèo bền vững huyện Tân Phú Đông giai đoạn 2018-2020

Ngày bắt đầu 11-11-2019 Ngày hết hạn 15-11-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Đóng góp dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nuwocs trên địa bàn huyện

Ngày bắt đầu 08-10-2018 Ngày hết hạn 18-10-2018

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo bãi bỏ quy chế làm việc, quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện

Ngày bắt đầu 28-08-2018 Ngày hết hạn 28-09-2018

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết