Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phú Đông - Tỉnh Tiền Giang             CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT: " Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh"                         "Tích cực hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022.

Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 

TT

Cơ quan

Chức vụ

Email

Di động

01

Ủy ban nhân dân huyện

 

 

 

 

Bùi Thái Sơn

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

buithaison@tiengiang.gov.vn

0912.559.002

 

Lê Thanh Đằng

Phó Chủ tịch

lethanhdang@tiengiang.gov.vn

0913.758.742

 

Phan Văn Bắc

Phó Chủ tịch

phanvanbac@tiengiang.gov.vn

0984.357.773

02

Văn phòng HĐND và UBND huyện

 

 

 

 

Bùi Văn Cường

Chánh văn phòng

buivancuong@tiengiang.gov.vn

0988.273.732

 

Châu Thị Song

Phó Chánh văn phòng

chauthisong@tiengiang.gov.vn

0966.619.696

 

Ngô Văn Thành

Phó Chánh văn phòng

ngovanthanh@tiengiang.gov.vn

0944.463.964

03

Phòng Nội vụ

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Bảo

Trưởng phòng

 

0976.610.613

 

Lê Thanh Duy

Phó trưởng phòng

lethanhduy@tiengiang.gov.vn

0977.788.726

 

Nguyễn Thị Đậm

Phó trưởng phòng

nguyenthidam@tiengiang.gov.vn

0845.947.273

04

Phòng Tư pháp

 

 

 

 

Lê Văn Bảy

Trưởng phòng

levanbay@tiengiang.gov.vn

0987.173.021

 

Hồ Công Minh

Phó trưởng phòng

hocongminh@tiengiang.gov.vn

0777.456.645

05

Thanh tra huyện

 

 

 

 

Đỗ Văn Hòa

Chánh Thanh tra

doavanhoa@tiengiang.gov.vn

0833.651.078

 

Nguyễn Văn Chiến

Phó chánh Thanh tra

nguyenvanchien@tiengiang.gov.vn

0919.452.892

06

Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng phòng

nguyenthithuhuong@tiengiang.gov.vn

0918.617.189

 

Võ Văn Nghĩa

Phó Trưởng phòng

vovannghia@tiengiang.gov.vn

0382.500.966

07

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

 

 

Dương Vương Đạo

Trưởng phòng

Duongvuongdao@tiengiang.gov.vn

0913.842.621

08

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tân

Trưởng phòng

nguyenductan@tiengiang.gov.vn

0919.344.718

 

Trần Anh Vũ

Phó Trưởng phòng

trananhvu@tiengiang.gov.vn

0919.452.862

09

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải

Trưởng phòng

nguyenvanhai@tiengiang.gov.vn

0918.818.199

 

Lê Thành Thạnh Tiến

Phó Trưởng phòng

lethanhthanhtien@tiengiang.gov.vn

0868.683.959

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

Phạm Minh Tâm

Trưởng phòng

phamminhtam@tiengiang.gov.vn

0919.382.560

 

Ngô Văn Bi

Phó Trưởng phòng

ngovanbi@tiengiang.gov.vn

0946.471.940

 

Trần Quốc An

Phó Trưởng phòng

tranquocan@tiengiang.gov.vn

0979.054.297

11

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

Thạch Tân Dân

Trưởng phòng

thachtandan@tiengiang.gov.vn

0987.593.646

12

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

 

 

Lê Tấn Thời

Phó Trưởng phòng

letanthoi@tiengiang.gov.vn

0839.830.120

13

Xã Tân Thới

 

 

 

 

Dương Văn Nhàn

Bí thư Đảng ủy xã

duongvannhan@tiengiang.gov.vn

0985.227.411

 

Trương Hoàng Thanh

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã

truonghoangthanh@tiengiang.gov.vn

0384.975.600

 

Phạm Tấn Cảnh

Chủ tịch UBND xã

phamtancanh@tiengiang.gov.vn

0382.670.423

 

Võ Thanh Trong

Phó Chủ tịch UBND xã

vothanhtrong@tiengiang.gov.vn

0939.924.743

 

Trần Thị Ngọc Thường

Phó Chủ tịch UBND xã

tranthingocthuong@tiengiang.gov.vn

0336.036.139

 

Trần Thanh Bình

Chủ tịch UBMTTQ xã

tranthanhbinh@tiengiang.gov.vn

0939.924.590

14

Xã Tân Thạnh

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy – CT HĐND xã

nguyenvanthanhbinh@tiengiang.gov.vn

0812.635.949

 

Võ Ngọc Thanh

Phó Bí thư Đảng ủy

vongocthanh@tiengiang.gov.vn

0387.655.294

 

Võ Thị Hồng Sông

Phó Chủ tịch HĐND xã

vothihongsong@tiengiang.gov.vn

0835.592.185

 

Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch UBND xã

nguyentrungkien@tiengiang.gov.vn

0968.855.535

 

Trần Thị Cẩm Thư

Phó Chủ tịch UBND xã

tranthicamthu@tiengiang.gov.vn

0909.767.924

 

Nguyễn Thị Thùy Dung

Phó Chủ tịch UBND xã

nguyenthithuydung@tiengiang.gov.vn

0399.617.724

 

Võ Thị Ngợi

Chủ tịch UBMTTQ xã

vothingoi@tiengiang.gov.vn

0389.807.567

15

Xã Tân Phú

 

 

 

 

Nguyễn Đắc Thắng

Bí thư Đảng ủy

nguyendanthang@tiengiang.gov.vn

0947.352.722

 

Nguyễn Văn Đấu

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

nguyenvandau@tiengiang.gov.vn

0337.522.531

 

Nguyễn Thị Mỹ Nhum

Phó Chủ tịch HĐND xã

nguyenthimynhum@tiengiang.gov.vn

0973.296.858

 

Võ Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

vohongson@tiengiang.gov.vn

0947.352.722

 

Tăng Trung Dũng

Phó Chủ tịch UBND xã

tangtrungdung@tiengiang.gov.vn

0377.444.445

 

Nguyễn Thanh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND xã

nguyenthanhtuan@tiengiang.gov.vn

0978.229.920

 

Phạm Ngọc Thạch

Chủ tịch UBMTTQ xã

phamngocthach@tiengiang.gov.vn

0977.375.707

16

Xã Phú Thạnh

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đoàn

Bí thư Đảng ủy xã

nguyenvandoan@tiengiang.gov.vn

0918.392.786

 

Phan Thanh Hiệu

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

phanthanhhieu@tiengiang.goc.vn

0949.948.408

 

Phạm Thị Ngọc Minh

Phó Chủ tịch HĐND xã

phamthingocminh@tiengiang.gov.vn

0399.049.488

 

Lê Trần Ngọc Lâm

Chủ tịch UBND xã

letranngoclam@tiengiang.gov.vn

0392.348.729

 

Nguyễn Minh Lý

Phó Chủ tịch UBND xã

nguyenminhly@tiengiang.gov.vn

0945.948.514

 

Võ Thành Nhân

Phó Chủ tịch UBND xã

vothanhnhan@tiengiang.gov.vn

0985.653.401

 

Võ Văn Truyền

Chủ tịch UBMTTQ xã

vovantruyen@tiengiang.gov.vn

0915.719.159

17

Xã Phú Đông

 

 

 

 

Võ Thị Huỳnh Nhi

Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch HĐND xã

vothihuynhminh@tiengiang.gov.vn

0394.551.706

 

Trần Văn Mong

Phó Bí thư Đảng ủy

tranvanmong@tiengiang.gov.vn

0939.642.347

 

Trần Thị Thúy Huỳnh

Phó Chủ tịch HĐND xã

tranthijthuyquynh@tiengiang.gov.vn

0343.270.430

 

Nguyễn Phước Thiện

Chủ tịch UBND xã

nguyenphuongthien@tiengiang.gov.vn

0947.437.798

 

Lê Ngọc Hiển

Phó Chủ tịch UBND xã

lengochien@tiengiang.gov.vn

0988.233.964

 

Trần Văn Trổ

Phó Chủ tịch UBND xã

tranvantro@tiengiang.gov.vn

0918.666.283

 

Thạch Hoàng Anh

Chủ tịch UBMTTQ xã

thachhoanganh@tiengiang.gov.vn

0907.566.004

18

Xã Phú Tân

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hòa

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

nguyentrunghoa@tiengiang.gov.vn

0933.244.487

 

Lê Việt Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy

leviethung@tiengiang.gov.vn

0367.622.431

 

Võ Văn Nhỏ

Phó Chủ tịch HĐND xã

vovannho@tiengiang.gov.vn

0983.826.242

 

Võ Trung Hiệp

Chủ tịch UBND xã

votrunghiep@tiengiang.gov.vn

0834.549.885

 

Trần Công Danh

Phó Chủ tịch UBND xã

trancongdanh@tiengiang.gov.vn

0986.656.992

 

Phan Ngọc Nhất

Phó Chủ tịch UBND xã

phanngocnhat@tiengiang.gov.vn

0394.784.422

 

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Chủ tịch UBMTTQ xã

nguyenthithuyngoc@tiengiang.gov.vn

0376.376.228

 

 

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 55
  Tổng lượt truy cập: 599225