Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

HĐND huyện Tân Phú Đông giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
23/11/2021 - Lượt xem: 65

Ngày 18/11/2021, HĐND huyện Tân Phú Đông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các ông Phan Minh Quân-Chủ tịch HĐND và Trương Văn Châu-PCT HĐND huyện chủ tọa phiên 

Ảnh: Quang cảnh buổi họp

Các đại biểu được nghe đại diện UBND huyện báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri tại hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa IV. Tổng cộng có 26 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về UBND huyện. Trong đó đã giải quyết xong 8 ý kiến, đang giải quyết 14 ý kiến, chưa giải quyết 03 ý kiến và không giải quyết 01 ý kiến.

Trong 8 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong (đạt 30,7%), gồm nhiều vấn đề có liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân như vận hành các cống điều phối nước hợp lý, thường xuyên bơm hút bùn các đầu cống thủy lợi bị bồi lắng, đầu tư các tuyến ống nước sinh hoạt trên địa bàn các xã Phú Đông, Phú Tân, Tân Thạnh và Tân Thới. Chống ngập úng vào mùa mưa khu vực trồng hoa màu ấp Pháo Đài, xã Phú Tân .v.v..

Sau phần báo cáo thẩm tra của các Ban KTXH và Ban pháp chế HĐND huyện, lãnh đạo các ngành có liên quan đã lần lượt giải trình những vấn đề thuộc lĩnh vực ngành quản lý về các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung đang giải quyết.

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri là hoạt động thường xuyên của HĐND huyện, nhằm phát huy vai trò giám sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri của HĐND./.

Hữu Dư

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết