Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Triển khai kế hoạch tổ chức kiểm tra công vụ và văn hóa công sở
08/03/2022 - Lượt xem: 22

UBND huyện Tân Phú Đông vừa triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm tra công vụ và văn hóa công sở năm 2022 trên địa bàn huyện, nhằm nắm bắt kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, giải quyết hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ các văn bản có liên quan, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đối tượng kiểm tra gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Thời gian kiểm tra trong năm 2022 đối với cấp huyện và cấp xã. Kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Nội dung kiểm tra gồm: việc tổ chức thực hiện các công việc, nhiệm vụ được Huyện ủy, UBND huyện giao; việc thực hiện Kế hoạch số 184 của UBND về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 146 của UBND huyện về việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn huyện...

Tổ kiểm tra công vụ và văn hóa công sở triển khai các hoạt động kiểm tra công vụ và văn hóa công sở theo kế hoạch này. Các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ, công chức tham gia cùng Tổ Kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị theo qui định./.

                                                          MINH QUANG

                                                                                     

                                                                                   

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết