Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện TPĐ tập trung thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy
20/07/2022 - Lượt xem: 93

Ngày 20/7/2022, Huyện ủy TPĐ đã tổ chức hội nghị triển khai  thực hiện Nghị  quyết số 13 của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện TPĐ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ảnh: Một góc Khu Trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông.

 

Theo quan điểm Nghị quyết 13: phát triển huyện phải gắn với mục tiêu, định hướng phát triển chung của tỉnh. Nhất là Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt, gia tăng mối liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, nâng cao năng lực để tạo thế và lực cho huyện trong cạnh tranh, thích ứng và hội nhập, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là phát triển các lĩnh vực kinh tế trên cơ sở tăng cường đầu tư, thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thích ứng tốt điều kiên tự nhiên. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và nông thôn. Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh.

Để thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy, Huyện ủy tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH đã đề ra. Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đảm bảo phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với môi trường thổ nhưỡng vùng đất cù lao và biến đổi khí hậu.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện TPĐ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình phòng, chống hạn, mặn, công trình thủy lợi nội đồng phục vụ phòng, chống thiên tai, đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Tập trung thực hiện Nghị quyết 02 của Huyện ủy về việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu ra mắt xã Phú Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022 và tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng các xã Phú Đông, Phú Tân, Tân Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới, hai xã Tân Thới, Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu xây dựng huyện TPĐ đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Vận động thu hút đầu tư gắn với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp của tỉnh, thành lập 01 cụm công nghiệp trung tâm tại xã Phú Thạnh để thu hút các dự án vào phát triển công nghiệp và phát triển vùng nguyên liệu gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thực hiện trong năm 2022 đạt trên 32 tỷ đồng; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân.

        Để xây dựng huyện TPĐ phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy, Huyện ủy còn tập trung lãnh đạo phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng bền vững. Thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển gắn với du lịch sinh thái, du lịch ven biển, phát triển đa dạng các tuyến du lịch và các loại hình du lịch, kết nối với các tuyến du lịch khu vực Gò Công theo Chương trình hành động số 29 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

       Thực hiện linh hoạt, hiệu quả các cơ chế huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

      Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý thu chi, ngân sách, khai thác, tạo nguồn thu mới và nuôi dưỡng các nguồn thu; chống thất thu, nợ thuế. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách, đảm bảo các khoản chi cho con người, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh. Triển khai thực hiện tốt các chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; khai thác hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên; các chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết hạn, mặn, triều cường, thiên tai, biến đổi khí hậu để có giải pháp ứng phó kịp thời, góp phần ổn định phát triển kinh tế địa phương.

Tập trung lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Từng bước hoàn thiện, phát triển ổn định nguồn nhân lực và nâng cao năng lực y tế; đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động y tế dự phòng gắn với tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm, duy trì kết quả kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới.

 Ngoài ra thực hiện Nghị  quyết số 13 của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện TPĐ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Huyện ủy TPĐ còn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách xã hội. Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Đẩy mạnh vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, tăng cường xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, triển khai thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững, tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa huyện Tân Phú Đông với các địa phương khác trong tỉnh, từng bước xây dựng huyện TPĐ phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện TPĐ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030./.

 

Hữu Dư

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết