Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Đồng loạt ra quân trục vớt cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh kênh, rạch trên địa bàn huyện
25/02/2022 - Lượt xem: 42

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ra quân trục vớt cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh và quản lý, duy trì đảm bảo thông thoáng trong lòng kênh, rạch trên địa bàn huyện năm 2022.

Ảnh: Ra quân trục vớt cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh  kênh, rạch trên địa bàn huyện

 

Ngày 24/02/2022, 06/06 xã trên địa bàn huyện đồng loạt tổ chức lễ ra quân trục vớt cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh và quản lý, duy trì đảm bảo thông thoáng trong lòng kênh, rạch. Qua đó có 27/35 ấp ra quân trục vớt cỏ dại và các chướng ngại vật thuộc 26 tuyến kênh, rạch với diện tích trục vớt là 29.695 m2, cụ thể:

- 08/08 ấp, xã Tân Thới đã tổ chức ra quân trục vớt cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh lòng kênh, rạch với tổng diện tích 3.625 m2/08 tuyến kênh, rạch với 176 người tham gia.

-  03/06 ấp, xã Tân Thạnh ra quân trục vớt cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh lòng kênh, rạch với tổng diện tích 870 m2/03 tuyến kênh, rạch với 41 người tham gia.

- 05/05 ấp, xã Tân Phú đã tổ chức ra quân trục vớt cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh lòng kênh, rạch với tổng diện tích 6.500 m2/08 tuyến kênh, rạch với 105 người tham gia.

- 07/07 ấp, xã Phú Thạnh đã ra quân trục vớt cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh lòng kênh, rạch với tổng diện tích 2.800 m2/05 tuyến kênh, rạch với 128 người tham gia. Riêng tuyến kênh cặp đê bao Kinh Nhiếm trục vớt bằng máy Kober.

- 01/05 ấp, xã Phú Đông ra quân trục vớt cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh lòng kênh, rạch với tổng diện tích 500 m2/01 tuyến kênh, rạch với 30 người tham gia.

- 03/04 ấp, xã Phú Tân ra quân trục vớt cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh lòng kênh, rạch với tổng diện tích 15.400 m2/01 tuyến kênh với 97 người tham gia.

Tham dự lễ ra quân trục vớt cỏ dại, dọn dẹp vệ sinh lòng kênh có lãnh đạo UBND, các ban ngành đoàn thể xã, ấp và nhân dân tham gia đã tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa trong cộng đồng, qua đó người dân ý thức được gìn giữ vệ sinh là trách nhiệm của cộng đồng, cùng các cấp chính quyền tiếp tục dọn dẹp, vệ sinh và quản lý, duy trì đảm bảo thông thoáng trong lòng kênh, rạch trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Lê Thành Thạnh Tiến

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết