Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phú Đông - Tỉnh Tiền Giang

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
23/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 0-lượt Xem
21/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định về mức thu, quản lý, học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018 1-lượt Xem
20/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
18/2017/NQ+HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
17/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
16/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định về quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
15/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
14/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
13/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
12/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 8
  Hôm nay: 60
  Tổng lượt truy cập: 14240