Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phú Đông - Tỉnh Tiền Giang             CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT: " Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 105 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
3130/QĐ-UBND 23-12-2019 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 15-lượt Xem
14/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công huyện Tân Phú Đông năm 2020 14-lượt Xem
17/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công huyện Tân Phú Đông năm 2019 6-lượt Xem
16/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết về việc thoogn qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Phú Đông 4-lượt Xem
13/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước; dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách huyện Tân Phú Đông năm 2020 3-lượt Xem
12/NQ-HĐND 19-12-2019 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Phú Đông năm 2020 5-lượt Xem
2019/QĐ-UBND 04-09-2019 Quyết định về việc ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tân Phú Đông 4-lượt Xem
06/NQ-HĐND 02-07-2019 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 6-lượt Xem
05/NQ-HĐND 02-07-2019 Nghị quyết về điều chỉnh nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 4-lượt Xem
04/NQ-HĐND 02-07-2019 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công huyện Tân Phú Đông năm 2019 1-lượt Xem
03/NQ-HĐND 02-07-2019 Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách của huyện Tân Phú Đông năm 2019 0-lượt Xem
02/NQ-HĐND 02-07-2019 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tân Phú Đông năm 2018 1-lượt Xem
01/NQ-HĐND 27-06-2019 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú Đông năm 2019 0-lượt Xem
247/QĐ-UBND 01-02-2019 Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện Tân Phú Đông 4-lượt Xem
185/KH-UBND 22-10-2018 Kế hoạch thực hiện chương trình làm việc quý IV của Ban Thường vụ Huyện ủy 3-lượt Xem
03/NQ-HĐND 06-07-2018 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tân Phú Đông năm 2017 1-lượt Xem
02/NQ-HĐND 03-07-2018 Nghị quyết về diều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu chi và phân bổ dự toán ngân sách của huyện Tân Phú Đông năm 2018 1-lượt Xem
96/KH_UBND 15-05-2018 Kế hoạch triển khai quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tinh phê duyệt đề án quản lý sử dụng đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
209/QĐ-UBND 24-01-2018 Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 5-lượt Xem
2400/QĐ-UBND 08-08-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 1-lượt Xem

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 121
  Tổng lượt truy cập: 85717