Truy cập nội dung luôn

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Kinh tế Kinh tế

Đại hội Hội làm vườn huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2

Trong nhiệm kỳ qua, Hội làm vườn huyện Tân phú Đông đã quan tâm phát triển mô hình kinh tế VAC theo hướng bền vững, an toàn sinh học, hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả đặc sản có sức cạnh tranh cao, sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ, không ngừng nâng cao đời sống hội viên.

Hoạt động khuyến viên được xem là công việc thường xuyên của các cấp hội diễn ra với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có sự kết hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị như Trạm Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Thú y, Nông dân, Phụ nữ…để tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, tài liệu, kinh phí.

Kết quả trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức 20 cuộc tập huấn, hội thảo, chuyển giao KHKT có trên 700 lượt hội viên tham dự, kinh phí gần 20 triệu đồng.

Nhìn chung 5 năm qua, kinh tế VAC trên địa bàn huyện phát triển khá toàn diện, gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, phòng chống thiên tai, dịch hại, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ khá, giàu, mô hình trồng mãng cầu xiêm mang lại lợi nhuận mỗi ha 250 triệu đồng/ năm, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa, thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, trồng màu, nuôi thủy sản.

Kết quả đại hội đã bầu BCH Hội làm vườn huyện Tân Phú Đông lần thứ 2 có 16 thành viên, Ủy ban kiểm tra có 02 thành viên;  bà Nguyễn Thị Lạc -phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội./.

Ngọc Thơ

Tin liên quan
UBND huyện Tân Phú Đông Tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số thề giới 11/7 năm 2015    04/03/2016
Huyện Đoàn Tân Phú Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học, năm học 2014 – 2015    04/03/2016
Đại hội Hội làm vườn huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2    04/03/2016
Huyện Tân Phú Đông- tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015.    04/03/2016
Tổ chức Heifer Việt Nam: Chuyển giao bò từ “Nhóm ban đầu” sang nhóm “Nhận chuyển giao”    04/03/2016

Liên kết Liên kết