Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phú Đông - Tỉnh Tiền Giang

Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
188/CTr-UBND 30-06-2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban CHấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế- đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Xem
1258/QĐ-SGTVT 12-06-2017 Quyết định về việc công bố đưa Bến xe khách vào khai thác Xem
1865/QĐ-UBND 08-06-2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung Xem
05/QĐ-HĐND-TT 05-06-2017 Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú Đông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 Xem
18/2017/QĐ-UBND 05-06-2017 Quyết định quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
1759/QĐ-UBND 01-06-2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung Xem
1814/QĐ-UBND 31-05-2017 Quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 tỉnh Tiền Giang Xem
02/NQ-HĐND-TT 26-05-2017 Ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2016-2021 Xem
344/QĐ-TTg 20-03-2017 Về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Tiền Giang Xem
205/QĐ-UBND 14-02-2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung Xem
131/QĐ-TTg 25-01-2017 Về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 Xem
3480/QĐ-UBND 14-11-2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
3479/QĐ-UBND 14-11-2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
52/2016 11-11-2016 Quyết định ban hành quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước, thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh. Xem
01/2016/QĐ-UBND 31-08-2016 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông Xem
13/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
19/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Tiền Giang năm 2016 Xem
07/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 70/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
11/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
06/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
18/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016 Xem
17/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết về việc đề nghị công nhận xã đảo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
05/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết sửa đổi điểm 2 khoản II điều 1 Nghị quyết số 236/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
08/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết quy định về mức thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017 Xem
09/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết quy định về mức thu, quản lý học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 Xem
02/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết phân bổ kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016 Xem
1559/QĐ-TTg 05-08-2016 Quyết định ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 Xem
01/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 tỉnh Tiền Giang Xem
03/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết về thông qua Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Xem
12/2016/NQ-HĐND 05-08-2016 Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 25
  Tổng lượt truy cập: 2260