Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phú Đông - Tỉnh Tiền Giang             CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT: " Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
247/QĐ-UBND 01-02-2019 Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện Tân Phú Đông 3-lượt Xem
185/KH-UBND 22-10-2018 Kế hoạch thực hiện chương trình làm việc quý IV của Ban Thường vụ Huyện ủy 2-lượt Xem
03/NQ-HĐND 06-07-2018 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Tân Phú Đông năm 2017 0-lượt Xem
02/NQ-HĐND 03-07-2018 Nghị quyết về diều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu chi và phân bổ dự toán ngân sách của huyện Tân Phú Đông năm 2018 0-lượt Xem
96/KH_UBND 15-05-2018 Kế hoạch triển khai quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tinh phê duyệt đề án quản lý sử dụng đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
209/QĐ-UBND 24-01-2018 Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 3-lượt Xem
04/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
05/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết về phân bổ chi hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 2-lượt Xem
03/NQ-HĐND 10-07-2017 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú Đông năm 2018 0-lượt Xem
06/NQ-HĐND 05-07-2017 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công huyện Tân Phú Đông năm 2017 0-lượt Xem
05/NQ-HĐND 05-07-2017 Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước; dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách huyện Tân Phú Đông năm 2017 0-lượt Xem
04/NQ-HĐND 05-07-2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Tân Phú Đông năm 2016 0-lượt Xem
188/CTr-UBND 30-06-2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban CHấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế- đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 1-lượt Xem
1258/QĐ-SGTVT 12-06-2017 Quyết định về việc công bố đưa Bến xe khách vào khai thác 1-lượt Xem
1865/QĐ-UBND 08-06-2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung 1-lượt Xem
18/2017/QĐ-UBND 05-06-2017 Quyết định quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
05/QĐ-HĐND-TT 05-06-2017 Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú Đông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 24702-lượt Xem
1759/QĐ-UBND 01-06-2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung 3-lượt Xem
1814/QĐ-UBND 31-05-2017 Quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 tỉnh Tiền Giang 0-lượt Xem
02/NQ-HĐND-TT 26-05-2017 Ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2016-2021 25702-lượt Xem

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 61
  Tổng lượt truy cập: 54526