Skip to Content

Cải cách Hành chính Cải cách Hành chính

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai các quyết định giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư công năm 2021 cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã; ông Lê Thanh Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

...
Xem thêm >>

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết