Skip to Content

Cải cách Hành chính Cải cách Hành chính

Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông gặp gỡ nhân dân 02 xã Tân Thạnh và Tân Phú
Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông gặp gỡ nhân dân 02 xã Tân Thạnh và Tân Phú

​ Ngày 22/8/2019, UBND huyện Tân Phú Đông đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông với nhân dân 02 xã Tân Thạnh và Tân Phú về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2019. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi gặp gỡ, th...

Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông gặp gỡ nhân dân hai xã Phú Tân và Phú Đông
Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông gặp gỡ nhân dân hai xã Phú Tân và Phú Đông

​ Trong ngày 15/8/2019, tại Hội trường UBND hai xã Phú Tân và Phú Đông, UBND huyện Tân Phú Đông đã tổ chức buổi gặp gỡ với nhân dân hai xã xã Phú Tân và Phú Đông về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2019. Ông Nguyễn Quốc Khánh đã chủ trì hai buổi gặp gỡ nà...

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI KBNN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG
CÔNG TÁC TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI KBNN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

​ Thực hiện chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính, KBNN cấp trên; Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN chính thức vận hành và cung cấp trên phạm vi toàn quốc cho các đơn vị sử dụng NSNN từ ngày 01/02/2018 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính, ph...

​ Thực hiện Quyết định số 1946 ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; theo đó, việc xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và...

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết