Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Thông tin pháp luật kỳ 10
09/03/2018

THÔNG TIN PHÁP LUẬT KỲ 10 NĂM 2018

*********

1. Được ghi âm, ghi hình người tới tố giác tội phạm

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa các cơ quan trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được ban hành ngày 29/12/2017.

Theo đó:

- CQĐT, VKS, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra khi nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố qua dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc qua phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận;

- Nếu cá nhân trực tiếp đến tố giác về tội phạm hoặc đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến báo tin về tội phạm thì lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận;

- Cơ quan tiếp nhận có thể ghi âm hoặc ghi hình quá trình tiếp nhận tin tố giác tội phạm khi thấy cần thiết.

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

2. Quy định mới về mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm) tối thiểu sau đây:

- Số tiền bảo hiểm đến 2 tỷ đồng: 4 triệu đồng

- Số tiền bảo hiểm trên 2 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 10 triệu đồng

- Số tiền bảo hiểm trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng: 20 triệu đồng

- Số tiền bảo hiểm trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 40 triệu đồng

- Số tiền bảo hiểm trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng: 60 triệu đồng

- Số tiền bảo hiểm trên 200 tỷ đồng: 100 triệu đồng

Đồng thời, căn cứ Khoản 1 Mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, mức khấu trừ bảo hiểm không được vượt quá:

- 1% số tiền bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại A

- 10% số tiền bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại B

Quy định trên được áp dụng đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1000 tỷ đồng.

Nghị định 23/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.

3. Hướng dẫn mới về tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả và quyền liên quan.

Theo đó, liệt kê cụ thể các tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Nghị định 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2018.

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết