Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thành lập Hợp tác xã cây sả Tân Phú Đông
23/03/2020

Vừa qua, tại Trụ sở ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, Hợp tác xã Cây sả Tân Phú Đông được thành lập và chính thức ra mắt, với tổng số 22 thành viên, số tiền góp vốn là 11 triệu đồng, nâng đến nay toàn huyện có 05 Hợp tác xã.

 

 

Ảnh: Ra mắt Hợp tác xả cây sả Tân Phú Đông

Hợp tác xã Cây sả Tân Phú Đông được thành lập, nhằm mục tiêu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ tối đa lợi ích của thành viên, có tích lũy, hoạt động có hiệu quả, đảm bảo hợp tác xã phát triển bền vững. Thông qua hoạt động của Hợp tác xã, giúp các thành viên áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và người dân địa phương, từng bước nâng cao giá trị và thương hiệu cây sả Tân Phú Đông.

Năm 2019, UBND xã Phú Thạnh đã quyết định thành lập Ban vận động phát triển kinh tế tập thể xã Phú Thạnh, do ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Ban vận động phát triển kinh tế tập thể có nhiệm vụ hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; hỗ trợ sáng lập viên vận động nhân dân tham gia vào Hợp tác xã, các thủ tục thành lập Hợp tác xã và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập Hợp tác xã.

Các thành viên tự nguyện gia nhập và tán thành Điều lệ của Hợp tác xã Cây sả Tân Phú Đông, quyết tâm thực hiện mục tiêu “Nâng cao thương hiệu, chắp cánh bay xa”, nên đã vận động được nhiều hộ dân tham gia vào Hợp tác xã. Tạo điều kiện để nông dân trồng sả xích lại gần nhau, cùng hợp tác làm ăn, có sức cạnh tranh tốt hơn, thu nhập cao hơn, tạo việc làm có thu nhập ổn định, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Đến tháng 02/2020, số người đăng ký là thành viên của Hợp tác xã Cây sả Tân Phú Đông là 22 người, các thành viên đã xem xét và đóng góp Điều lệ và phương án sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã, bầu ra Hội đồng quản trị, Giám đốc và Kiểm soát viên của Hợp tác xã.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã bao gồm dịch vụ cung ứng sả giống; dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào như phân, thuốc, vật tư khác trong trồng trọt; và dịch vụ tiêu thụ cây sả. Nếu Hợp tác xã làm tốt dịch vụ cung ứng giống, thì các thành viên có thể tiết kiệm được chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình. Về dịch vụ cung ứng vật tư đầu vào, Hợp tác xã tìm công ty để liên kết thực hiện dịch vụ “cung ứng tập trung” cho thành viên. Về dịch vụ tiêu thụ cây sả, Hợp tác xã sẽ tiến hành liên kết với các doanh nghiệp hoặc đại lý để thực hiện việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sả cho các thành viên.

Như vậy, việc thành lập Hợp tác xã Cây sả Tân Phú Đông là nhu cầu liên kết thực tế giữa các hộ nông dân trồng sả, vận dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tập trung huy động mọi nguồn lực để tạo ra sức mạnh tập thể, từng bước đưa hoạt động của Hợp tác xã Cây sả Tân Phú Đông ngày càng phát triển bền vững./.

Trung Đông – Hữu Dư

 

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết