Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin


Tân Phú Đông triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án Dân sự
2015-08-12 00:00:00.0
Tân Phú Đông triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án Dân sự

Vừa qua, tại hội trường UBND huyện Tân Phú Đông đã diễn ra hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án Dân sự. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Nga, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện; Ông Hồ Công Minh, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; chủ tịch UBND, cán bộ tư pháp – hộ tịch và Công an các xã.


Ảnh: Tân Phú Đông triển khai Luật sửa đổi một số điều của Luật thi hành Dân sự

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Lâm Sơn - Phó chi cục trưởng, Chi cục thi hành án dân sự huyện giới thiệu nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 25 tháng 11 năm 2014, chính thức có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015 gồm có 9 chương, 183 điều, giới thiệu một số nội dung quan trọng như hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và chấp hành viên; thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp đảm bảo và cưỡng chế thi hành án trong một số trường hợp cụ thể, khiếu nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành án dân sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự….

Ngọc Thơ 

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết