Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin


Tân Phú Đông tổ chức sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016
22/03/2017

Sáng  17 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 – 2020. Thời gian qua hoạt động của phong trào đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều nội dung gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Kết quả cụ thể năm 2016 toàn huyện có 100% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 92,88% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền; tổ chức ra mắt 04 ấp văn hóa mới, nâng tổng số toàn huyện có 16/35 ấp văn hóa (đạt tỷ lệ 46%).

Kết luận chỉ đạo tại hội nghị ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban chỉ đạo đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện phong trào thời gian qua và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017: Ngoài việc tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với phong trào, phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; các ngành từ huyện đến xã cần phải quan tâm khuyến khích, vận động xã hội hóa đầu tư xây dựng các cơ sở, thiết chế về văn hóa, thể thao, đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu của người dân; gắn kết chặt chẽ hoạt động của phong trào với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm phát huy hiệu quả các hoạt động của phong trào trong thời gian tới, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Huyện ủy đã đề ra./.

Châu Song

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết