Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin


Tân Phú Đông- tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2011-2015)
2015-07-14 00:00:00.0
Tân Phú Đông- tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2011-2015)

Ngày 30/6, UBND huyện Tân Phú Đông đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn (2011-2015). Đại diện lãnh đạo HU-UBND huyện đã tham dự cùng với mặt trận các ban ngành đoàn thể có liên quan và những tập thể cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện.


Ảnh: Ông Lê Ngọc Nam - PCT. UBND huyện tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho
 Đảng bộ xã phú Đông và Phòng Lao động - Thương binh xã Xã hội

Nhìn chung, trong thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân huyện Tân Phú Đông đặc biệt quan tâm nên đạt được kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực như: thi đua phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông ngư nghiệp, giá trị tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, phong trào đền ơn đáp nghĩa, thi đua dạy tốt, học tốt, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, phong trào thi đua vì ANTQ .v.v..đều có bước chuyển biến tích cực. Xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể cá nhân điển hình trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, gắn với nâng cao đời sống nhân dân. Hội nghị được nghe báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của các ngành, đơn vị, địa phương và cá nhân hộ gia đình
.
Tại hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn (2011-2015), huyện Tân Phú Đông có 02 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Phú Đông và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; 8 tập thể được UBND tỉnh Quyết định công nhận Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 01 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể và 33 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua./.

Hữu Dư 

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết