Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
03/03/2016

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết