Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Lịch công tác tuần 21
18/05/2020

UBND HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN

VĂN PHÒNG

Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
18/5

7:30

Hội ý UBND huyện

CT, các PCT

Lãnh đạo Văn phòng

PH số 1

9:00

Thông qua quy mô thiết kế 3 cống trên địa bàn xã Tân Phú

CT, PCT.KT

Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Tân Phú

PH số 1

14:00

Hội ý TTHU-UBND

CT, các PCT

 

PH HU

Thứ ba
19/5

7:30

Họp BTV Huyện ủy

CT, PCT.KT

Văn phòng Huyện ủy mời

PH HU

7:45

HNTT với Chính phủ công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019

PCT.VX

Các ngành liên quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

PH số 1

TTHN huyện

14:00

Họp bàn công tác nhân sự

CT

Văn phòng Huyện ủy mời

PH số 1

Thứ tư
20/5

PCT Huỳnh Tiến Huân nghỉ phép

8:00

Huyện ủy họp rút kinh nghiệm tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ điểm

CT

Văn phòng Huyện ủy mời

PH HU

13:30

Cùng Bí thư Huyện ủy đi công tác xã Tân Thới, thăm trường Tiểu học Tân Thới

PCT.VX

 

Xã Tân Thới

14:00

Họp chuẩn bị tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến huyện

CT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

PH số 1

Thứ năm
21/5

08:00

Thông qua danh mục đầu tư công trung hạn

CT, các PCT

Thành viên UBND huyện, các xã

PH số 1

13:00

Làm việc các nhà thầu

CT

Ban quản lý dự án và PCTQĐ mời

PH số 1

Thứ sáu
22/5

7:30

TT. HĐND tỉnh giám sát tái cơ cấu ngành nông nghiệp

PCT.KT

Theo kế hoạch của TT. HĐND tỉnh

PH số 1

13:30

Họp thành viên UBND huyện tháng 6

CT, các PCT

Thành viên UBND, các ngành huyện, các xã

PH số 2

Thứ bảy
23/5

 

Trực trụ sở HĐND - UBND huyện: theo lịch trực tháng 5/2020

Trụ sở HĐND - UBND huyện

Chủ nhật

24/5

 

Trực trụ sở HĐND - UBND huyện: theo lịch trực tháng 5/2020

Trụ sở HĐND - UBND huyện

26/5: Họp thông qua các nội dung trình HĐND huyện kỳ họp thứ 10 (PH số 1)

28/5: Hội nghị biểu dương, khen thưởng các gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu (PH số 1 TTHN huyện)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết