Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Lịch công tác tuần 20
11/05/2020

UBND HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN

VĂN PHÒNG

Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
11/5

7:30

Hội ý UBND huyện

CT, các PCT

Lãnh đạo Văn phòng

PH số 1

13:30

Họp trực tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, triển khai một số nhiệm vụ phòng chống sốt xuất huyết

PCT.VX

Theo thư mời của UBND tỉnh

PH số 1

TTHN tỉnh

14:00

Dự họp triển khai Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ

CT, các PCT

Theo thư mời của Huyện ủy

PH số 1

TTHN huyện

Thứ ba
12/5

8:00

Làm việc với Trung tâm VH-TT và TT về công tác nhân sự

CT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

PH số 1

13:30

Họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của TTCP về chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19

CT, PCT.VX

Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã

PH số 1

TTHN huyện

13:30

Công ty tư vấn điện miền Nam khảo sát điểm trạm 110KV

PCT.KT

Phòng KT và HT, TN và MT, TC-KH

PH số 1

Thứ tư
13/5

8:00

Họp kiểm điểm cá nhân có khuyết điểm, sai phạm theo kết luận thanh tra

CT

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

PH số 1

8:00

Họp Tiểu ban tổ chức và phục vụ đại hội

PCT.KT

Theo thư mời của Trưởng Tiểu ban

PH HU

13:30

Giám sát chuyên đề nông thôn mới đối với xã Tân Phú

PCT.KT

Theo kế hoạch của Đoàn giám sát

Xã Tân Phú

Thứ năm
14/5

7:30

Dự Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

CT

Theo thông báo của Huyện ủy

 

8:00

Ban KT-NS HĐND tỉnh thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

PCT.KT

Theo Kế hoạch của Ban KT-NS HĐND tỉnh

PH số 2

13:30

Kiểm tra việc thẩm định hồ sơ các chỉ tiêu nông thôn mới xã Tân Thới

PCT.KT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Thứ sáu
15/5

7:30

Họp tỉnh: Họp HĐTĐ Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh

PCT.KT

Theo thư mời của Sở TN và MT

Sở TN và MT

7:30

Dự Đại hội Chi bộ Ban Dân vận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

CT

Theo thông báo của Huyện ủy

 

13:30

Họp Chi bộ Văn phòng

CT, các PCT

Đảng viên Chi bộ

PH số 1

Thứ bảy
16/5

 

Trực trụ sở HĐND - UBND huyện: theo lịch trực tháng 5/2020

Trụ sở HĐND - UBND huyện

Chủ nhật

17/5

 

Trực trụ sở HĐND - UBND huyện: theo lịch trực tháng 5/2020

Trụ sở HĐND - UBND huyện

 

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết