Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Lịch công tác tuần 15
06/04/2020

UBND HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN

VĂN PHÒNG

Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
06/4

 

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, nước sinh hoạt

CT, các PCT

 

Các ngành, UBND các xã

Thứ ba
07/4

 

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, nước sinh hoạt

CT, các PCT

 

Các ngành, UBND các xã

Thứ tư
08/4

 

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, nước sinh hoạt

CT, các PCT

 

Các ngành, UBND các xã

Thứ năm
09/4

 

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, nước sinh hoạt

CT, các PCT

 

Các ngành, UBND các xã

Thứ sáu
10/4

 

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, nước sinh hoạt

CT, các PCT

 

Các ngành, UBND các xã

Thứ bảy
11/4

 

Trực trụ sở HĐND - UBND huyện: theo lịch trực tháng 4/2020

Trụ sở HĐND - UBND huyện

Chủ nhật

12/4

 

Trực trụ sở HĐND - UBND huyện: theo lịch trực tháng 4/2020

Trụ sở HĐND - UBND huyện

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết