Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Lịch công tác tuần 13
23/03/2020

UBND HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN UBND HUYỆN

VĂN PHÒNG

Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo

Thành phần

Địa điểm

Thứ hai
23/3

7:30

Hội ý UBND huyện

CT, các PCT

Lãnh đạo Văn phòng

PH số 2

8:00

Họp Thành viên UBND huyện tháng 4 gắn với sơ kết quý I

CT, các PCT

Thành viên UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã

PH số 2

14:00

Hội ý TTHU-UBND

CT, các PCT

 

PH HU

Thứ ba
24/3

7:30

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

CT, PCT.KT

 

PH HU

8:00

Làm việc với các mạnh thường quân tài trợ nước uống cho huyện

PCT.VX

Các cơ quan, đơn vị liên quan

PH số 1

13:30

Họp xét khen thưởng công tác tuyển quân năm 2020

CT

Theo thư mời của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

Quân sự huyện

13:30

Họp tỉnh: Đề xuất danh mục dự án quan trọng, cấp bách ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của tình trạng hạn, mặn từ nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2020, 2021-2025

PCT.KT

Theo thư mời của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ tư
25/3

7:30

Kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện (cả ngày)

PCT.KT

 

Các xã

8:00

Làm việc với Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp huyện

CT

Thành viên Ban vận động, các cơ quan liên quan

PH số 1

Thứ năm
26/3

7:30

Tiếp công dân định kỳ

CT

Theo lịch của UBND huyện

Ban

Tiếp công dân

7:30

Kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện (cả ngày)

PCT.KT

 

Các xã

Thứ sáu
27/3

7:30

Kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện (cả ngày)

PCT.KT

 

Các xã

8:00

Làm việc với Công ty Bất động sản Thiên Minh

CT

Các cơ quan có liên quan

PH số 1

Thứ bảy
28/3

 

Trực trụ sở HĐND - UBND huyện: theo lịch trực tháng 3/2020

Trụ sở HĐND - UBND huyện

Chủ nhật

29/3

 

Trực trụ sở HĐND - UBND huyện: theo lịch trực tháng 3/2020

Trụ sở HĐND - UBND huyện

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết