Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện công tác bầu cử Trưởng ấp trên địa bàn huyện Tân Phú Đông
16/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 130 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh; UBND huyện Tân Phú Đông đã tổ chức thực hiện công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn huyện đạt được kết quả như sau:

Đài Truyền thanh huyện và các xã thường xuyên tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện và các hoạt động về công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; giúp cho nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc bầu cử Trưởng ấp, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng cộng đồng dân cư ấp; các tiêu chuẩn của Trưởng ấp; ngày bầu cử Trưởng ấp…

UBMTTQVN xã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận các ấp thực hiện quy trình hiệp thương về dự kiến nhân sự bầu cử Trưởng ấp, tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Trưởng ấp và giới thiệu danh sách ứng cử viên Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, được 124 cuộc với 7.119/11.701 cử tri đại diện hộ tham dự (chiếm 60,8%).

Toàn huyện có 70 ứng cử viên Trưởng ấp, trong đó có 07 nữ (đạt 10%), tái ứng cử 20 (đạt 28,6%), đảng viên 70 (đạt 100%). Trình độ văn hóa: THPT 06, THCS 64; chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Kế toán 01, Trung cấp Kế toán 01; lý luận chính trị: trung cấp 09, sơ cấp 61.

Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo nhiệm vụ được phân công tiếp tục thực hiện theo kế hoạch; tiến hành kiểm tra các con dấu phục vụ cho công tác bầu cử Trưởng ấp.

UBND các xã quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng ấp là ngày Chủ nhật 08 tháng 9 năm 2019; lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử (cử tri đại diện hộ gia đình), thành lập các tổ bầu cử ở 35/35 ấp, chọn điểm bỏ phiếu cho Tổ bầu cử.

Tổng số cử tri toàn huyện là 11.653 hộ, trong đó: xã Tân Thới là 3.132, Tân Thạnh 1.232, Tân Phú 2.400, Phú Thạnh 2.236, Phú Đông 1.640 và Phú Tân 1.013.

Đến đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng ấp huyện và các xã chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến nhân sự ứng cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                                                          MINH QUANG

 

 

 

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết