Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện TPĐ tổ chức họp mặt ngày gia đình Việt Nam 28/6
30/06/2020

Ngày 25/6, huyện TPĐ đã tổ chức họp mặt Ngày gia đình việt Nam 28/6/2020, với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

Ảnh: Các gia đình được tuyên dương tại buổi họp mặt

 

Các đại biểu cùng nhau nêu bật mục đích ý nghĩa của Ngày gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội cùng với các gia đình trong việc củng cố, xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Hàng năm, huyện TPĐ đều xây dựng kế hoạch nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa theo các nội dung qui định. Hướng dẫn Ban chỉ đạo các xã vận động người dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa ngay từ đầu năm với các tiêu chuẩn được nêu rõ ràng, cụ thể trong bảng đăng ký. Kết quả có 100% hộ dân đặng ký gia đình văn hóa. Đến cuối năm tổ chức bình xét danh hiệu gia đình văn hóa theo đúng qui trình, bảo đảm công khai dân chủ, tỷ lệ hộ đăng ký và đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa bình quân đạt từ 85% đến 90%.

Ban chỉ đạo  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện còn tổ chức liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu tại huyện, họp mặt kỷ niệm ngày gia đình việt nam 28/6 và ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm. Cử các gia đình văn hóa tiêu biểu tham dự liên hoan gia đình văn hóa cấp tỉnh, nhằm kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng các hộ gia đình xây dựng và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt nam, vợ chồng hòa thuận, bình đẳng, cùng nhau chăm lo phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái thành đạt…

 Dịp này CT UBND huyện tặng giấy khen cho 30 gia đình đạt thành tích gia đình văn hóa tiêu biểu 03 năm liên tục./.

Trung Đông

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết