Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện Tân Phú Đông tổng kết phòng trào thi đua yêu nước năm 2019
15/01/2020

Ngày 13 tháng 01 năm 2020 tại phòng họp số 1 Trung tâm hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị tổng kết có ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và 80 cán bộ, công chức, viên chức được khen thưởng năm 2019.

Ảnh: Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND huyện trao danh hiệu

chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019 cho các cá nhân 

 

Trong năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng, văn hóa xã hội từng bước phát triển, quốc phòng an ninh được tăng cường, giữ vững; an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác thi đua khen thưởng được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch, các lĩnh vực được tập trung thực hiện và đạt kết quả cao như: tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, tiếp xúc – đối thoại với nhân dân, ứng dựng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước… Giá trị sản xuất về ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đạt 100,5% so với chỉ tiêu, giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 107,88% so với chỉ tiêu, tổng thu ngân sách đạt 101,4% so với chỉ tiêu giao….

Dịp này Ủy ban nhân dân huyện đã công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 25 cá nhân, trao danh hiệu lao động tiên tiến cho 127 cá nhân và 31 tập thể./.

Trần Phương

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết