Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện Tân Phú Đông sơ kết 10 năm thực hiện nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
03/09/2019

Ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, tham dự có các ông Lê Đức Thắng, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Võ Ngọc Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo các ngành đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND và Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã.

Ảnh: ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBNd huyện Tân Phú Đông tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

có thành tốt qua 10 năm tham gia thực hiện nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Qua 10 năm triển khai thực hiện nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, Cấp ủy, chính quyền huyện Tân Phú Đông đã rất quan tâm lãnh chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các tiềm lực quân sự khu vực phòng thủ, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từng bước được nâng lên. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể trong xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp, thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả tình đoàn kết quân - dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên, Hằng năm huấn luyện lực lượng thường trực đạt gần 99%, dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 100%. Thường xuyên thực hiện tốt công tác diễn tập, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân địa phương vững mạnh, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và gia đình cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang. Quan tâm công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng trong các cơ quan, tổ chức và đối với công dân. Kết hợp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, giữa quốc phòng và an ninh cũng như công tác đối ngoại. Xây dựng thực lực và tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân tại địa phương. Tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Hằng năm huyện đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc phòng toàn dân thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị ông  Lê Đức Thắng, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận sự đoàn kết, nổ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Phú Đông trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong 10 năm qua, tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi ông cũng chỉ ra một số hạn chế, tồ tại để địa phương quan tâm khắc phục trong thời gian tới.

Dịp này UBND huyện Tân Phú Đông đã tặng 40 giấy khen kèm theo tiến thưởng cho 18 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tốt qua 10 năm thực hiện nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Ngọc Thơ 

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết