Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện Tân Phú Đông họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
24/10/2019

Ngày 15/10/2019, Ban Dân vận huyện ủy Tân Phú Đông tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019) và tuyên dương điển hình dân vận khéo năm 2019.

Ảnh: 2. Ông Võ Ngọc Chiến Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa và trao giấy chứng nhận

dân vận khéo cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác dân vận

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống công tác dân vận 89 năm qua; khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện có hiệu quả dân vận khéo, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị huyện nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, công tác dân vận đã được triển khai với nhiều nội dung phong phú, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Dịp này, Ban Dân vận Huyện ủy  đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho 3 cá nhân, 25 giấy chứng nhận dân vận khéo cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều cống hiến cho công tác dân vận của Đảng.

Thúy Quyên-Ngọc Thơ (TTVHTT &TT Tân Phú Đông)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết