Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin


Huyện Tân Phú Đông triển khai Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ
2014-12-31 00:00:00.0
Huyện Tân Phú Đông triển khai Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Để các quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP được cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện nắm vững và thực hiện nghiêm, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị triển khai Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP đến lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã vào ngày 26/12/2014 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện.


                       Ảnh: toàn cảnh buổi triển khai Luật Giáo dục quốc phòng an ninh, 
                                    Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Ông Lê Văn Bảy, Trưởng phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện triển khai Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh tập trung vào những nội dung chính như về nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về giáo dục quốc phòng và an ninh và nội dung cơ bản của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP.

Sau hội nghị, ông Lê Văn Bảy đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai đến công chức, viên chức trong đơn vị; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch xây dựng kế hoạch triển khai trong công chức của xã và phối hợp triển khai đến tận người dân./. 

Hồng Quyên

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết