Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Huyện Tân Phú Đông tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
16/12/2014

Thực hiện Kế hoạch 168/KH-UBND ngày 19/11/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông vể việc triển khai Luật Hôn nhân và gia đình; Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, ngày 05/12/2014 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã tham dự với sự chủ trì của ông Lê Văn Bảy - Trưởng phòng Tư pháp huyện.


Ảnh: Ông Lê Văn Bảy - Trưởng phòng Tư pháp đang triển khai Luật tại Hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị đã được ông Lê Văn Bảy trình bày những vấn đề cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014 bao gồm IX Chương, 133 Điều. Trong đó, ông Lê Văn Bảy triển khai trọng tâm vào những điểm mới, những quy định được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ so với văn bản luật trước đó.

Đồng thời, đại biểu cũng được nghe giới thiệu Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật bảo hiểm y tế với những nội dung cụ thể, thiết thực như luật bổ sung quy định mức hưởng bảo hiểm y tế được xác định theo mức độ bệnh, tật; đồng thời luật cũng bổ sung quyền lợi của trẻ em dưới 6 tuổi… Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lê Văn Bảy yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới của các luật được triển khai trong hội nghị, đồng thời tích cực tuyên truyền rông rãi ra nhân dân phục vụ việc quản lý tại địa phương./.

Võ Phương


Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết