Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hướng dẫn cách thay đổi Chứng thư số của Chủ tài khoản và Kế toán trưởng trên Chương trình DVC-TT KBNN
30/03/2020

Hướng dẫn cách thay đổi Chứng thư số của Chủ tài khoản

 và Kế toán trưởng trên Chương trình DVC-TT KBNN

 

Chương trình DVC-TT KBNN được triển khai diện rộng trên toàn quốc theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

 Đến cuối  năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông có 11 đơn vị tham gia DVC-TT KBNN, và hiện tại năm 2020, đã có 35 đơn vị quan hệ ngân sách (QHNS) đăng ký tài khoản tham gia khai thác sử dụng DVC-TT KBNN. Theo lộ trình đến cuối năm 2020, 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thực hiện giao dịch với KBNN qua hệ thống DVC-TT KBNN cấp độ 4.

Việc thay đổi chứng thư số (CTS) của chủ tài khoản (CTK) và kế toán trưởng (KTT) khi tham gia DVC-TT KBNN của các đơn vị QHNS diễn ra thường xuyên. Khi có nhu cầu thay đổi, đơn vị thường liên hệ  với KBNN địa phương và trung ương đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ.

Để các đơn vị QHNS trên địa bàn được thuận tiện, KBNN hướng dẫn thực hiện như file đính kèm. Các đơn vị QHNS không truy cập được vào Trang Portal nội bộ hệ thống KBNN, có thể vào Google Driver theo đường link sau để tải file hướng dẫn. Tên file: “cach mo ho so.docx”.

https://drive.google.com/drive/folders/12Kty_qz-qIanhSEOdxYM_oEHZdOFMs6L

Các bước thực hiện:

B1: Kế toán viên (KTV) đăng nhập vào DVC, vào chức năng “đăng ký thay đổi/bổ sung” để làm hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin, trong đó chú ý kê khai đầy đủ mục 1 và mục 2, tại mục “3.Thay đổi thông tin thành viên” tìm đến thành viên là KTT và CTK rồi cập nhật serial CTS mới -> lưu lại hồ sơ -> trạng thái của hồ sơ là CHỜ HOÀN THIỆN -> KTV đăng xuất khỏi DVC.

B2: KTT và CTK mở trang DVC nhưng không đăng nhập vào DVC mà vào chức năng “Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng” ->  tra cứu lại hồ sơ thay đổi đã làm -> mở mục “3.Thay đổi thông tin thành viên” để nạp lại chữ ký số 1 lần nữa -> lưu lại hồ sơ -> trạng thái hồ sơ chuyển thành CHỜ PHÊ DUYỆT.

B3: CTK mở trang DVC nhưng không đăng nhập vào DVC mà vào chức năng “Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng” -> vào mục “4.hoàn thành và gửi hồ sơ” để ký số cho hồ sơ này và gửi sang Kho bạc phê duyệt. 

Với hướng dẫn này, KBNN Tân Phú Đông luôn mong muốn các đơn vị khi sử dụng DVC-TT KBNN giảm bớt khó khăn, lúng túng và thực hiện thành công các giao dịch với Kho bạc thông qua DVC-TT KBNN./.

                                                                                        Lê Thị Nguyệt Nga

                                                                                   KBNN TÂN PHÚ ĐÔNG

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết