Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hội nghị CBCC KBNN Tân Phú Đông năm 2020
10/01/2020

Hội nghị CBCCVC hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của đơn vị. Đây là dịp để đơn vị tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động,  phong trào thi đua trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm  mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBCC, tạo điều kiện để CBCC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ CBCC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Vừa qua, KBNN Tân Phú Đông tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020 theo hướng dẫn số 100/LĐLĐ ngày 02/12/2019 của Liên đoàn Lao động huyện Tân Phú Đông.

 

 

 

Ảnh: ông Lê Văn Hùng - Huyện ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ huyện

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Chủ trì Hội nghị gồm Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CS cùng sự có mặt của Ông  Lê Văn Hùng - Huyện ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Ngoài việc tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động, tổng kết phong trào thi đua, Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2019 đề ra Nghị quyết cho năm 2020,  trong đó tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu như: Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chuyên môn theo giao ước thi đua với Kho bạc cấp trên;  Tuyên truyền học tập chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan;  Tăng cường công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động. Hội nghị được nghe ý kiến đóng góp của CBCC vào nội dung tổng kết hoạt động chuyên môn,  công tác thực hiện quy chế dân chủ, chương trình công tác của đơn vị.  Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác chuyên môn nghiệp vụ là  năm đầu tiên Kho bạc phối hợp với các đơn vị thực hiện thành công công tác lập BCTCNN năm 2018 và triển khai  thí điểm chương trình DVCTT đạt và vượt chỉ tiêu giao. Bên cạnh đó đơn vị cũng có một số khó khăn về chỉ tiêu biên chế và thiết bị tin học....

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Lê Văn Hùng đánh giá cao kết quả tập thể CBCC KBNN Tân Phú Đông đã đạt được và mong đơn vị giữ vững và phát huy trong thời gian tới. Đối với hoạt động công đoàn, Ban chấp hành CĐCS tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật;  tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn… Đẩy mạnh Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp theo chương trình Hội nghị CBCC, KBNN Tân Phú Đông thực hiện nội dung chương trình Hội nghị Điển hình tiên tiến lần V. Qua đó, đánh giá, biểu dương phong trào thi đua yêu nước KBNN Tân Phú Đông 05 năm (2015-2019), đồng thời bình chọn cá nhân Điển hình tiên tiến dự Hội nghị Điển hình tiên tiến hệ thống KBNN Tiền Giang.Thay mặt Ban Lãnh đạo đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc KBNN Tân Phú Đông kêu gọi toàn thể CBCC hãy phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của mình, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt “ Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, thường xuyên rèn luyện đạo đức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.                                                                  

                                                                         @ Lê Thị Nguyệt Nga

                                                                                      KBNN Tân Phú Đông

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết