Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Đồn Biên phòng Phú Tân tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2014
11/11/2014

Ngày 7/11/2014, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Tân đã tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2014, tham dự có các ông Trần Văn Tới - Đồn trưởng, Lê Văn Khanh - Chính trị viên và cán bộ, chiến sĩ của đồn tham dự. 


Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Phú Tân đã được nghe đề cương tuyên truyền về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm các nội dung: mô hình Ngày Pháp luật trước khi Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 có hiệu lực; Ngày Pháp luật theo qui định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013; vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; ý nghĩa của Ngày Pháp luật trong quân đội và liên hệ việc thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng ở đơn vị cơ sở trong thời gian qua.

Có thể khẳng định Ngày Pháp luật là một hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rất hiệu quả và được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau, làm cho chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với cán bộ và nhân dân hơn, dễ dàng đi vào cuộc sống, thực sự có ý nghĩa đối với hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật.

Việc thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng trong quân đội thực hiện theo Công văn số 3535 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Chính phủ và Chỉ thị số 04 của Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong quân đội. Đây là một trong những hình thức, một kênh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, để nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho mọi quân nhân, công nhân quốc phòng và mọi tổ chức trong quân đội./.

MINH QUANG

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết