Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Đại hội Hội làm vườn huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2
10/08/2015

Vừa qua, tại hội trường UBND huyện Tân Phú Đông, Hội làm vườn huyện đã tổ chức đại hội lần thứ II; tham gia đoàn chủ tịch có các ông Trương Văn Cho - Phó chủ tịch Hội làm vườn tỉnh; Ông Nguyễn Quốc Khánh - PCT.UBND huyện; Ông Nguyễn Văn Hải- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ông Hồ Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân; ông Nguyễn Thanh Quang -Trưởng Trạm Khuyến nông huyện và 20 đại biểu đại diện cho 125 hội viên hội làm vườn huyện.


Ảnh: Ra mắt BCH Hội làm vườn huyện Tân Phú Đông lần thứ 2

Trong nhiệm kỳ qua, Hội làm vườn huyện Tân phú Đông đã quan tâm phát triển mô hình kinh tế VAC theo hướng bền vững, an toàn sinh học, hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả đặc sản có sức cạnh tranh cao, sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ, không ngừng nâng cao đời sống hội viên.

Hoạt động khuyến viên được xem là công việc thường xuyên của các cấp hội diễn ra với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có sự kết hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị như Trạm Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Thú y, Nông dân, Phụ nữ…để tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, tài liệu, kinh phí.

Kết quả trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức 20 cuộc tập huấn, hội thảo, chuyển giao KHKT có trên 700 lượt hội viên tham dự, kinh phí gần 20 triệu đồng.

Nhìn chung 5 năm qua, kinh tế VAC trên địa bàn huyện phát triển khá toàn diện, gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, phòng chống thiên tai, dịch hại, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ khá, giàu, mô hình trồng mãng cầu xiêm mang lại lợi nhuận mỗi ha 250 triệu đồng/ năm, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa, thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, trồng màu, nuôi thủy sản.

Kết quả đại hội đã bầu BCH Hội làm vườn huyện Tân Phú Đông lần thứ 2 có 16 thành viên, Ủy ban kiểm tra có 02 thành viên;  bà Nguyễn Thị Lạc -phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội./.

Ngọc Thơ 

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết