Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CÔNG TÁC PHỐI HỢP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG
29/11/2019

Thực hiện Chỉ thị số 5465/CT-KBNN ngày 16/10/2019 của KBNN về việc tăng cường các giải pháp trong hệ thống KBNN nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Ngày 21/11/2019 Ban Giám đốc KBNN Tân Phú Đông phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tân Phú Đông tổ chức Hội nghị Khách hàng là những cán bộ trực tiếp chuyên quản đầu tư XDCB, kế toán trưởng các đơn vị đầu tư Xã, BQL Các DA trên địa bàn huyện .

Ảnh:Toàn cảnh buổi làm việc 

Theo chương trình, Ông Lê Hoàng Tâm - Phó Giám đốc KBNN Tân Phú Đông, chủ trì hội nghị, hệ thống lại một số nội dung cơ bản có liên quan quy trình kiểm soát, thanh quyết toán vốn đầu tư qua KBNN như: Luật Đầu tư công 2014, TT số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, TT 52/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;  TT 349/2016/TT-BTC, Nghị định 37/2015/NĐ-CP; Quy trình theo QĐ 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 của KBNN ….và một số văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, địa phương có liên quan, để các đơn vị nắm bắt thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ thủ tục, hạn chế tối đa các sai sót khi gửi hồ sơ đến Kho bạc.

 Cán bộ chuyên quản Kho bạc và cán bộ chuyên quản Phòng Tài chính- Kế hoạch  trao đổi thêm về công tác tiếp nhận hồ sơ, một số lưu ý khi đơn vị gởi hồ sơ thanh toán trong đó nhấn mạnh các nội dung trọng tâm như: thời gian gửi hồ sơ tạm ứng, công tác đối chiếu định kỳ khi kết thúc dự án và đối chiếu năm;  công tác báo cáo theo Thông tư 52/TT-BTC và một số biểu mẫu có liên quan theo quy định, những sai sót thường xảy ra mà kho bạc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn thiện lại ….. Trong hội nghị, KBNN Tân Phú Đông thông tin đến đơn vị tỷ lệ giải ngân đến thời điểm hiện tại, đề nghị các chủ đầu tư cố gắng hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, đảm bảo thanh toán kịp thời, không dồn khối lượng thanh toán vào những ngày cuối năm.

Trong phần thảo luận, chủ trì hội nghị gợi ý các đơn vị thảo luận về tình hình giao nhận, giải quyết hồ sơ thanh toán của cán bộ nghiệp vụ có kịp thời không? Khó khăn của đơn vị trong khâu nào để cùng tháo gỡ kịp thời. Đa số các đơn vị vướng về công tác triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, công tác thẩm định hồ sơ của cơ quan chức năng còn chậm, quyết định giao vốn đầu tư trể, nhiều cán bộ chuyên quản đầu tư và kế toán của xã tham gia các lớp đào tạo tập trung ảnh hưởng đến thời gian hoàn thiện hồ sơ. 

Qua một buổi làm việc nghiêm túc, các đơn vị thống nhất cao với những nội dung đã trao đổi và  quyết tâm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa đơn vị và Kho bạc, nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân cũng như thu hồi vốn ứng, thực hiện tốt công tác báo cáo, đối chiếu số liệu giải ngân của từng dự án đảm bảo đúng quy định, chuẩn bị tốt cho công tác quyết toán khóa sổ niên độ ngân sách năm 2019./.

                                                                                     Lê Thị Nguyệt Nga

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết